Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

KALENDER

/2


Månedlig særydelsesstatistik

Efter noget tids forberedelse er KRL klar med den månedlig særydelsesstatistik.

Hovedformålet med den månedlige særydelsesstatistik er at få en mere aktuel særydelsesstatistik, end den der findes i dag. Derudover har det også været et ønske at udvikle særydelsesstatistikken i en retning, som gør den nemmere og mere smidig at arbejde med. I den forbindelse er der udviklet en række muligheder for gruppering af særydelser, herunder en overordnet gruppering og en detaljeret opdeling af særydelser.

Nedenstående tabel er et eksempel på hvilke informationer en rapport kan indeholde. Rapporten viser et uddrag af de mest benyttede særydelser, hvor lønsummen er fordelt på løndele – populationen er alle ansatte i kommuner og regioner.


Optælling angivet i 1000 kr og 1000 enheder

Første udgivelse af særydelsesstatistikken omfatter månederne januar, februar, marts, april og maj 2015.

Klik her for at se særydelser i SIRKA

Klik her for at se nyhedsbrev Klik her for at se beskrivelse og definitioner

SIRKAKRL's statistikplatform SIRKA
Har nu været i drift i 30 måneder.

I denne periode er der kørt 132854 rapporter i SIRKA

Læs mere om SIRKA her:

Lønsatserne pr. 1/4-2015.Få satstabellerne direkte på mobil eller tablet

Hent KRL's app med satstabeller, reguleringsprocenter, pensionsprocenter mv
Vær altid opdateret med de nyeste satser

Tilgængelig til Android (smartphone og tablet), iPhone og iPad

... eller som regneark:

STATISTIK-VÆRKTØJER


Statistikværktøjet
SIRKA

Statistisk Information om det Regionale og Kommunale Arbejdsmarked

SIRKA

Års-statistikker

Overenskomststatistikken, og statistikken i præsteret tid

OverenskomstPræsteret tid
Personaleomsætnings-
statistikken
til belysning til- og afgangsmønstre i kommuner og regioner.

Til-/afgang
Ligestillings-
statistikken
til belysning af forskelle i kvinder og mænds løn- og ansættelsesforhold.

Ligestilling
Beregningsgrundlaget
SBG 15

Beregningsgrundlag til overenskomstforhandlingerne 2013

SBG 15
Kommunal
lønstatistik


Statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

Kommunelønstat