Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere
SIRKA - statistikdatabase Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

KALENDER

/5


Ny version af ligestillingsstatistikken

Ligestillingsstatistikken for kommuner og regioner har hidtil været udgivet én gang om året.

Fremover vil statistikken blive offentliggjort og tilgængelig i en ny version med en brugerflade svarende til SIRKA, og vil således være tilgængelig i en opdateret udgave hver måned.

Den nye interaktive version af ligestillings- statistikken er væsentligt forbedret med hensyn til rapporttyper og afgrænsning m.v.

Udover en række faste rapporttyper er der desuden i statikmodulet adgang til at danne tabeller på baggrund af oplysninger fra den årlige ”Fraværsstatistikken” og ”Overenskomststatistikken i præsteret tid”

Nye funktioner er bl.a. kvinders og mænds tildeling af Lokallønstillæg samt udvidet mulighed for at afgrænse til leder- eller basisgrupper.

Klik på diagrammet for at se ligestillingsstatistikken

KRL' statistik-platform


SIRKA

Statistisk Information om det Regionale og Kommunale Arbejdsmarked

Læs mere om SIRKA her:

Lønsatserne pr. 1/10-2013 og 1/1-2014.Få satstabellerne direkte på mobil eller tablet

Hent KRL's app med satstabeller, reguleringsprocenter, pensionsprocenter mv
Vær altid opdateret med de nyeste satser

Tilgængelig til Android (smartphone og tablet), iPhone og iPad

... eller som regneark:

STATISTIK-VÆRKTØJER


Statistikværktøjet
SIRKA

Statistisk Information om det Regionale og Kommunale Arbejdsmarked

SIRKA

Års-statistikker

Overenskomststatistikken, og statistikken i præsteret tid

OverenskomstPræsteret tid
Ligestillings-
statistikken
til belysning af forskelle i kvinder og mænds løn- og ansættelsesforhold.

Ligestilling
Beregningsgrundlaget
SBG 13

Beregningsgrundlag til overenskomstforhandlingerne 2013

SBG 13
Kommunal
lønstatistik


Statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

Kommunelønstat