Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

KALENDER

/2


Antal ansatte i kommunerne falder stadig


Kilde: SIRKA, feb 2015. Nettoløn er grundløn og tillæg. Bruttoløn er nettoløn, genetillæg, pension, beregnet pension for tjenestemænd samt særlig feriegodtgørelse.

Personaletallet i kommuner og regioner falder samlet set fortsat. I kommunerne falder antallet af fuldtidsbeskæftigede med 0.8%, og i regionerne ses en stigning på 0.3%. Samlet falder beskæftigelsen i kommuner og regioner således med 0.5%.

Bruttolønnen er steget med 1.4% i kommunerne og steget med 1.2% i regionerne målt for alle ansatte.

Nettolønnen er for alle ansatte steget med 1.3% i kommunerne og steget med 1.3% i regionerne.


SIRKAKRL's statistikplatform SIRKA
Har nu været i drift i 25 måneder.

I denne periode er der kørt 114049 rapporter i SIRKA

Læs mere om SIRKA her:

Lønsatserne pr. 1/4-2015.Få satstabellerne direkte på mobil eller tablet

Hent KRL's app med satstabeller, reguleringsprocenter, pensionsprocenter mv
Vær altid opdateret med de nyeste satser

Tilgængelig til Android (smartphone og tablet), iPhone og iPad

... eller som regneark:

STATISTIK-VÆRKTØJER


Statistikværktøjet
SIRKA

Statistisk Information om det Regionale og Kommunale Arbejdsmarked

SIRKA

Års-statistikker

Overenskomststatistikken, og statistikken i præsteret tid

OverenskomstPræsteret tid
Ligestillings-
statistikken
til belysning af forskelle i kvinder og mænds løn- og ansættelsesforhold.

Ligestilling
Beregningsgrundlaget
SBG 15

Beregningsgrundlag til overenskomstforhandlingerne 2013

SBG 15
Kommunal
lønstatistik


Statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

Kommunelønstat