Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

KALENDER

/2


Den nye personaleomsætningsstatistik

Personaleomsætningsstatistikken har fået sin egen placering på KRL’s hjemmeside og indgår således ikke længere i SIRKA.

Statistikken udvidet til at omfatte 7 forskellige rapporttyper og hermed langt flere tabel-muligheder med nøgletal til beskrivelse af personalemæssige ændringer for en valgt population eller enhed af ansatte i en valgt periode.

Nogle af de nye muligheder er opgørelse længden af ansættelsesforhold, og oversigter over hvor dan de ansatte bevæger sig hen over en 5-årsperiode.
Her f. eks SOSU-hjælpere:Klik her for at se Personaleomsætningsstatistikken

Klik her for at se nyhedsbrev Klik her for at se beskrivelse og definitioner

SIRKAKRL's statistikplatform SIRKA
Har nu været i drift i 31 måneder.

I denne periode er der kørt 141040 rapporter i SIRKA

Læs mere om SIRKA her:

Lønsatserne pr. 1/4-2015.Få satstabellerne direkte på mobil eller tablet

Hent KRL's app med satstabeller, reguleringsprocenter, pensionsprocenter mv
Vær altid opdateret med de nyeste satser

Tilgængelig til Android (smartphone og tablet), iPhone og iPad

... eller som regneark:

STATISTIK-VÆRKTØJER


Statistikværktøjet
SIRKA

Statistisk Information om det Regionale og Kommunale Arbejdsmarked

SIRKA

Års-statistikker

Overenskomststatistikken, og statistikken i præsteret tid

OverenskomstPræsteret tid
Personaleomsætnings-
statistikken
til belysning til- og afgangsmønstre i kommuner og regioner.

Til-/afgang
Ligestillings-
statistikken
til belysning af forskelle i kvinder og mænds løn- og ansættelsesforhold.

Ligestilling
Beregningsgrundlaget
SBG 15

Beregningsgrundlag til overenskomstforhandlingerne 2013

SBG 15
Kommunal
lønstatistik


Statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

Kommunelønstat